Politica de confidentialitate a datelor SC CERAMICHE MARINER RO SRL

SC CERAMICHE MARINER RO SRL este implicata in protejarea datelor cu caracter personal ale partenerilor sai.

Avand in vedere introducerea Regulamentului General privind protectia datelor (GDPR) incepand cu 25.05.2018, va siguram ca societatea SC CERAMICHE MARINER RO SRL va respecta cu strictete toate regulile nou introduse, datele dvs. personale fiind in siguranta! In acest scop SC CERAMICHE MARINER RO SRL a redactat o politica privind confidentialitatea datelor pe care o puteti regasi mai jos si in care vom explica toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin care va asiguram de respectarea tuturor principiilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislatia in vigoare, precum si de Regulamentul 679/2016.

Politica SC CERAMICHE MARINER RO SRL se refera la prelucrarea datelor personale furnizate de catre client, colaboratori sau utilizatori ai site-ului, in scopul indeplinirii conditiilor comerciale/contractuale de facturare, livrare, oferite in format scris la sediul societatii din Timisoara. SC CERAMICHE MARINER RO SRL nu raspunde pentru politica de confidentialitate practicata de terti, la care se poate ajunge prin legaturi de orice natura.

Va asiguram ca toate datele cu caracter personal prelucrate de SC CERAMICHE MARINER RO SRL sunt:

 • Prelucrate in mod legal, echitabil si transparent
 • Colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri
 • Adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate
 • Exacte, iar in cazul in care va fi necesar sa fie actualizate vom lua toate masurile necesare pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal, sau disproportionale cu scopul propus, vor fi sterse sau rectificate, la solicitarea persoanelor vizate, in cel mai scurt timp conform procedurilor interne ale societatii si ale reglementarilor legale in vigoare
 • Pastrate intr-o forma care permite identificarea dumneavoastra pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele
 • Prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, ale pierderii, a distrugerii, a deteriorarii accidentale prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare

Politica de confidentalitate a datelor din cadrul SC CERAMICHE MARINER RO SRL este actualizata periodic pentru a asigura o buna transparenta datelor cu caracter personal colectate si vom informa clientii si colaboratorii nostri asupra oricaror modificari ce apar privind acest aspect.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate SC CERAMICHE MARINER RO SRL in urmatoarele scopuri:

 • datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopul indeplinirii in bune conditii a obligatiilor stabilite prin contractele comerciale incheiate cu clientii societatii, a facturarii, a livrarii produselor, pentru evidenta platilor si, vor fi prelucrate pe intreaga durata de valabilitate a contractului incheiat de parti, precum si ulterior pe o perioada de minim 5 ani conform dispozitiilor legale in vigoare ( Codul fiscal)
 • datele cu caracter personal sunt colectate pe baza de consimtamant liber exprimat, in scris, de la persoanele fizice, in scopul informarii privind campaniile publicitare derulate de societate

SC CERAMICHE MARINER RO SRL colecteaza date cu caracter personal in scopul mai sus declarat, precum si in scopul intocmirii evidentelor necesare activitatii societatii , stocare si arhivare pe o perioada determinata si/sau conform consimtamantului liber exprimat al fiecarei persoane a carei date se proceseaza si, in conformitate cu politica interna a societatii. Utilizatorii, personele fizice a caror date cu caracter personal sunt prelucrate pe baza de consimtamant, isi pot retrage consimtamantul, in orice moment iar, acest lucru nu va afecta prelucrarea realizata anterior. Retragerea consimtamantului se va putea realiza printr-o cerere scrisa inregistrata la sediul societatii sau transmisa pe adesa de e-mail dataprotection@cermariner.ro

Ce tipuri de date colectam ?

Colectam datele dvs. cu caracter personal, in primul rand, pentru a facilita parteneriatul incheiat cu SC CERAMICHE MARINER RO SRL, pentru a lua masuri de rezolvare a solicitarilor dvs., contracte, comercializarea produselor societatii, incluzand informari legate de produsele comercializate, oferte, transmiterea cataloagelor firmei, facturare, inclusiv prin transmiterea acestora catre tertii cu care avem relatii contractuale respectiv societati de curierat, alti prestatori de servicii cu care colaboram pe diverse domenii (inchirieri autoturisme pentru transport marfa, firme curierat, etc), servicii IT, instituriile statului, toate acestea fiind reglementate distinct, asigurandu-va confidentialitatea si securitatea informatiilor transmise.

Datele minime necesare a fi colectate in vederea realizarii acestui scop sunt:

Date personale : nume, prenume, telefon, adresa e-mail

In cazul in care alegeti sa nu furnizati date care sunt necesare indeplinirii scopului propus, exista posibilitatea sa nu putem duce la indeplinire angajamantele luate prin termenii contractuali asumati.

Persoanele fizice a caror date cu caracter personal sunt colectate se pot opune colectarii acestor date personale si, sa solicite stergerea acestora, revocand astfel acordul dat pentru prelucrare si renuntand la orice drept implicit acestui acord, fara nici o obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalata parte si fara ca vreo parte sa poata pretinde celeilalte parti daune interse in orice moment. Pentru exercitarea drepturilor sale, conform legislatiei in vigoare, precum si pentru modificarea informatiilor pe care le-a transmis initial, persoanele interesate se pot adresa SC CERAMICHE MARINER RO SRL conform datelor de contact disponibile pentru sediu sau la adresa de e-mail dataprotection@cermariner.ro
SC CERAMICHE MARINER RO SRL se obliga ca datele colectate sa fie folosite numai in conformitate cu scopul declarat si sa nu faca publica, sa vanda, sa inchirieze, licentieze, transfere etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau speciale ale utilizatorilor/clientilor sai catre vreun tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia cazului in care acestea sunt solicitate de catre institutii abilitate ale statului.

Datele dumneavoastra personale pe care le colectam, procesam si stocam, nu vor fi colectate mai inainte sa:

 • va informam asupra scopului pentru care realizam prelucrarea datelor cu caracter personal
 • prelucrarea sa fie necesara pentru realizarea unui contract la care si dvs. sunteti parte interesata
 • prelucrarea sa fie necesara pentru indeplinirea unei obligatii legale care ne revine
 • prelucrarea sa fie necesara in scopul intereselor legitime urmarite de noi sau de o terta parte, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale dvs. care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand este vorba de datele personale ale minorilor sau direct marketing

Drepturile Utilizatorului

In calitate de utilizator, client, colaborator, angajat al SC CERAMICHE MARINER RO SRL va sunt garantate urmatoarele drepturi, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevazute de Regulamentul 679/2016 si legilor in vigoare aplicabile

 • dreptul la informare
 • dreptul la acces la date
 • dreptul de interventie
 • dreptul de opozitie
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 • dreptul de a se adresa justitiei
 • dreptul sa faca plangere la autoritatea de supraveghere

In vederea exercitarii drepturilor mai sus prevazute utilizatorul va inainta catre SC CERAMICHE MARINER RO SRL o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Masuri tehnice si organizatorice privind securitatea datelor personale

SC CERAMICHE MARINER RO SRL asigura securitatea si confidentialitatea informatiilor, considerand-o o obligatie prioritara in cadrul serviciilor oferite clientilor, colaboratorilor. In acest sens, societatea prin persoanele desemnate va asigura ca, informatiile furnizate pe parcursul derularii relatiilor comerciale in raport cu societatea SC CERAMICHE MARINER RO SRL raman STRICT CONFIDENTIALE si sunt pastrate in baza de date a societatii, pe perioada specificata prin politica interna a societatii corelata cu consimtamantului liber exprimat al fiecarei persoanei vizate, sunt protejate prin toate mecanismele de protectie ale sistemului de operare si ale bazei de date (parole, alte mecanisme / programe de securitate a bazei de date). Accesul la datele cu caracter personal este limitat si este reglementat prin politici si proceduri de securitate a informatiei, ce garanteaza faptul ca datele dumneavoastra nu vor putea fi accesate, preluate sau modificate de catre alte persoane, in afara persoanelor autorizate care folosesc aceste date strict in scopul mai sus precizat.
De asemenea SC CERAMICHE MARINER RO SRL a luat toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

CERAMICHE MARINER RO SRL